1. Đổi mới trong trường hợp lỗi nhà sản xuất

Đổi mới sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất 45 ngày kể từ ngày mua hàng.

2. Đổi mới trong trường hợp sửa chữa 03 lần cùng 1 lỗi

a) Sản phẩm được đổi mới hoặc đổi sang model tương đương nếu sản phẩm sau 03 lần bảo hành với lỗi về linh kiện chính bảng vi mạch điều khiển, cảm biến… trong vòng 03 tháng sử dụng kể từ ngày mua hàng. Một lần bảo hành được tính khi phần mềm bị lỗi và đã thay thế, sửa chữa.

b) Thời gian bảo hành sản phẩm đổi mới sẽ được tính theo thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm cũ.

c) Đổi mới không áp dụng trả lại tiền, nếu khách có nhu cầu đổi sang sản phẩm khác có giá trị cao hơn, thì khách hàng phải thanh toán phần giá chênh lệch theo thỏa thuận giữa khách hàng và Segoo.