UV-C Disinfection Robot

Contact

Technical specifications

Chế độ khử trùng thông minh

 • Thời gian khử trùng
 • Thiết lập thời gian và khu vực khử trùng
 • Tự động khử trùng
 • Tùy chỉnh lộ trình
 • Thiết lập khu vực cần khử trùng và các khu vực cấm
 • Thiếp lập lượng thời gian

Review UV-C Disinfection Robot

5 0% | 0 review
4 0% | 0 review
3 0% | 0 review
2 0% | 0 review
1 0% | 0 review
Review UV-C Disinfection Robot
Choose a image
0 character ( Minimum of 10)
  +

  There are no reviews yet.

  No comments yet

  (028) 362 99999